Ortigia - Siracusa, castello Maniace

Ortigia - Siracusa, castello Maniace

Sala ipostila

Sala ipostila del castel Maniace di Siracusa

Capitello svevo

Capitello svevo del castello Maniace